Links

Lyngbyborger

Velkommen til vores hjemmeside med information fra borger til borger i Lyngby-Tårbæk

Links til foreninger som søger indflydelse på de beslutninger, der træffes af politikerne på Lyngby Rådhus.

 

Herudover er der links til de politiske udvalg, samt informationshjemmesider og lokalavisen.

 

 

Lundtofte Borgerforening

Foreningens formål er at udøve aktivt medborgerskab og politisk indflydelse for at sikre en bæredygtig udvikling af Lundtofte i pagt med områdets eksisterende værdier. http://www.lundtofteborgerforening.dkVores Sorgenfri. Borgere engageret i Sorgenfris udvikling http://www.voressorgenfri.dk/

 

 

Virum-Sorgenfri Avis. Skrevet af og for borgere i Virum og Sorgenfri. https://virumby.dk/virum-sorgenfri-avis/

 


Foreningen Et bedre Lyngby-Taarbæk. Foreningens stifter har udgivet flere aviser, hvori der diskuteres og holdes et vågent øje med kommunalpolitikken og forvaltningskulturen på Rådhuset http://etbedrelyngby.dk/

 

 

Bygningskulturforeningen har i mere end 17 år arbejdet for at opnå indflydelse på politikernes beslutninger om bevaringsværdigt byggeri og kulturmiljøer såvel som nybyggeri.

Bygningskulturforeningen har høringsret, og du kan på hjemmesiden bl.a. se høringssvar tilbage fra 2003. http://www.bygningskultur-lt.dk/


 

Her kan du se, hvilke politikere der sidder i kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg.

Endvidere kan du her se dagsordner og referater fra møderne

https://www.ltk.dk/politik/politiske-udvalg/dagsordener-og-referater

 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet (Tidligere Naturklagenævnet). Her kan du få information og klage vedr. miljøspørgsmål. https://mfkn.naevneneshus.dk/

 

DinGeo. Her kan du få data om bl.a. forurening og støj. Se situationen på din adresse. https://www.dingeo.dk/

 

Det Grønne Område. Skriv også et læserbrev. http://lyngbytaarbaek.lokalavisen.dk/laeserbreve